Historia szkoły

 Historia szkoły w Popielowie.

  • 01.06.1872 r. Oddanie do użytku szkoły powszechnej.
  • 1895/1896 r. Całkowita przebudowa budynku szkolnego.
  • 1921/1922 r. W budynku szkolnym mieści się posterunek policji plebiscytowej, rozpoczyna funkcjonowanie szkoła polska.
  • 03.05.1924 r. Zakupiono ze składek gminy sztandar z białym orłem.
  • 16.10.1928 r. W szkole powstaje „ochronka” dla najmłodszych dzieci, jej opiekunką zostaje pani Aniela Dudkówna.
  • 13.11.1932 r. Szkole nadano imię Żwirki i Wigury.
  • 03.05.1938 r. Poświęcenie sztandaru ufundowanego przez rodziców uczniów.
  • 23.04.1945 r. Po okresie wojny ponownie rozpoczęto naukę w polskiej szkole.
  • 26.01.1956 r. Ustanowienie Dnia Prawa Harcerskiego.1960 r. Mistrzostwa Śląska w piłce ręcznej dziewcząt.
  • 18.03.1965 r. III miejsce w zawodach saneczkarskich o Mistrzostwo Śląska w Mikuszowicach.
  • 1966 r. Drużyna chłopców zdobywa I miejsce na Mistrzostwach Śląska i Puchar Tysiąclecia Państwa Polskiego.
  • 1970 r. Wojewódzkie wyróżnienie w działalności PCK.
  • 1977/1978 r. Budowa nowej szkoły.
  • 14.10.1978 r. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego.
  • 1980 r. Nadanie szkole imienia Leona Kruczkowskiego, ufundowanie i przekazanie szkole przez społeczność dzielnicy Popielców nowego sztandaru szkolnego.
  • 1987 r. Otwarcie klas dla dzieci niesłyszących z rejonu ROW.
  • 1990 r. Szkoła otrzymała od ZG PCK medal „Humanitatum ad pacem” za sukcesy w działalności PCK-owskiej.
  • 1994 r. W szkole powstał Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kosmici”, który uzyskał certyfikat Amerykańskiej Małej Ligi Baseballowej, osiągający sukcesy w skali krajowej i międzynarodowej.
  • 01.09.2001 r. Powiększenie obwodu szkolnego o dzielnicę Pradziejów i przyjęcie dzieci z byłej Szkoły Podstawowej nr 25 w Rybniku-Radziejowie.
  • 21.06.2002 r. Zakończenie roku szkolnego i odejście na zasłużoną emeryturę wieloletniego dyrektora pana mgr Jerzego Dziwokiego.
  • 09.2002 r. Funkcję nowego dyrektora szkoły obejmuje pan mgr Piotr Pysz.
  • 11.10.2003 r. Jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Popielowie.
  • 16 listopada 2017 roku Rada Miasta Rybnika  podjęła uchwałę w sprawie uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku.Jednocześnie chcemy poinformować, iż 14 grudnia 2017 roku na wniosek organów szkoły Rada Miasta uchwaliła nadanie nowego imienia naszej szkole. Odtąd pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku.