PEDAGODZY ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

NR 14 W RYBNIKU

 

              Pedagog

__PONIEDZIAŁEK__  

__WTOREK__

__ŚRODA__

__CZWARTEK__

__PIĄTEK__

Magdalena  Gołasz- Dzwonek

    
8.00- 14.00
 budynek przy ul. Staffa 42a
 
8.00 - 12.00
budynek przy ul. Staffa 42a
                                        
                 
8.00- 13.00
budynek przy ul. Staffa 42a
                                         
 
   10:00 - 13:30                    15:30 - 16:00
budynek przy ul. Krętej 20
8.00- 12.00
Budynek SP ul.Staffa 42a
Grażyna Achtelik       
9.30 - 12.30       
budynek przy ul. Krętej 20

 

9.00 - 12.00

budynek przy ul. Krętej 20

 

 

8.00- 13.00

budynek przy ul. Krętej 20

 obraz dla ucziów